Sunday, 23 September, 2007

Nikaah (1982)

FAZA BHI HAI JAWAN...

Faza bhi hai jawaa jawaa,
Nikaah (1982).
Singer:Pakistani singer Salma Agha.
Music:Ravi.

No comments: